Oversikt

Alt

15 problemer rapportert 12 problemer merket som fikset

Siste 7 dager

0 problemer rapportert
0 oppdateringer av problemer
0 problemer merket som fikset

Topp 5 ansvarlige administrasjoner

Gjennomsnittlig tid fra et problem rapporteres til det er fikset, de siste 100 rapporter.

Løten10 dager
Samlet gjennomsnitt10 dager

Topp 5 mest brukte kategorier

Antall rapporterte problemer i hver kategori de siste 7 dagene.

Andre kategorier0 rapporter